8 kết quả

Bác sĩ Nguyễn Khắc Thạo

Giám đốc Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ - Bần

Bác sĩ Nguyễn Phú Đông

Phó Giám đốc chuyên môn Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ

Chuyên khoa Nội - Nhi

Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ - Bình Giang

Bác sĩ Chu Đức Tới

Bác sĩ chuyên khoa Nội tổng hợp

Chuyên khoa Nội tổng hợp

Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ - Bần

Bác sĩ CKI Nguyễn Thế Tùng

Trường khoa Xét nghiệm

Chuyên khoa Xét nghiệm

Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ - Bình Giang

Bác sĩ Vũ Đức Tâm

Bác sĩ Chuyên khoa Nội Tim Mạch - Nam Khoa

Chuyên khoa Nội Tim Mạch - Nam Khoa

Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ - Bình Giang

Bác sĩ Trương Đình Cường

Bác sĩ Nội khoa - Chuyên khoa tiêu hóa

Chuyên khoa Nội Tiêu Hóa

Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ - Bần

Bác sĩ CKI Phùng Danh Thượng

Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ - Bình Giang

Bác sĩ Nguyễn Trần Thị Quỳnh

Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ - Bần