Bác sĩ CKI Nguyễn Thế Tùng

Trình độ
Trường khoa Xét nghiệm

Chuyên môn
Chuyên khoa Xét nghiệm

Đơn vị công tác
Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ - Bình Giang

Quá trình học tập, làm việc và công tác của BS.NGUYỄN THẾ TÙNG

  • 2018: Tốt nghiệp Xét nghiệm Y Học – Đại học Y Dược Hải Phòng
  • 2022: Tốt nghiệp CKI xét nghiệm Y học – Đại học Y Hà Nội
  • Chứng chỉ: Tổ chức – Quản lý – Đảm bảo chất lượng Xét nghiệm Đại học Y Hà nội
  • Chứng chỉ: Hóa sinh lâm sàng Đại học Y Hà Nội
  • Chứng chỉ: Vi sinh – Ký sinh trùng lâm sàng Đại học Y Hà Nội
  • Chứng chỉ: Huyết học – Truyền máu Đại học Y Hà Nội
  • Chứng chỉ: Kỹ thuật Giải phẫu bệnh Đại học Y Hà Nội
  • Trưởng khoa xét nghiệm phòng khám Đa khoa Việt Mỹ